National and International Faculties

Prof. Prem Raj Panta, PhD

Prof. Radhe Shyam Pradhan, PhD

Prof. Puskar Bajracharya, PhD

Prof. Madhav Koirala, PhD

Prof. Subarna Lal Bajracharya, PhD

Prof. Ajaya Bikram Sthapit, PhD

Prof. Purosottam Singh, PhD

Prof. Sushil Bhakta Mathema, PhD

Tilak Rawal, PhD

Khagendra P. Ojha, PhD

Karan Singh Thagunna, PhD

Nar Bahadur Bista, PhD

Ganga Dhar Dahal, PhD

Ramji Gautam, PhD

Yogesh Ranjit, PhD

Ramhari Lamichhane, PhD

Arhan Sthapit, PhD

Govind Tamang, PhD

Mr. Prachandaman Shrestha

Mr. K.B. Manandhar

Mr. Prabhat Uprety, PhD Scholar

Mr. Rameshore Khanal

Mr. Ajaya Mishra

Mr. Manoj Gyawali

Mr. Sujan Raja Shrestha

Mr. Niraj Khanal

Mr. Niranjan Phuyal

Ms. Tejaswi Sharma

Mr. Puskhar Sharma

Mr. Rajeev R Pandey

Mr. Sanjay Ghimire, M. Phil

Mr. Prabhakar Sharma, M. Phil

Prof. A.Z. Nowak, University of Warsaw, Poland

Prof. M.Z. Mamum, University of Dhaka, Bangladesh

Prof. S. Moharana, Utkal University, India

Prof. Alok Saklani, Apeejay School of Mgmt., India

Prof. H. Chaturvedi, BIMTEC

Prof. R.Singh, BIMTEC

Prof. Pallavi Seth, BIMTEC

Prof. Lena Ramfelt, Starford University

Prof. Dr. Nitika Sharma, BIMTECH

Prof. Dr. Anju Sharma, BIMIECH

Dr. John Walsh, SIU, Thailand